VIDEO – SYAHADAH SYIAH YANG SESAT

Syahadah Syiah yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW

Kalimah Syahadah Syiah yang Menyesatkan

Daripada video yang dipaparkan terdapat beberapa perkara yang dilafazkan itu jelas bertentangan dengan lafaz Syahadah daripada Sunnah Rasulullah SAW.

Kalimah syahadah atau kalimah tauhid merupakan amalan yang paling utama, amalan yang sangat besar maknanya kerana kalimah itulah yang merupakan perjanjian seseorang umat dengan Allah dan Rasulullah SAW yang mengangkatnya sebagai seorang penganut Islam dan membawanya ke syurga serta membantunya melepaskan diri daripada api neraka.

Sekiranya diletakkan tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi dalam neraca dan La ilaha illallah dalam neraca yang lain nescaya La ilaha illallah lebih berat lagi timbangannya. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

 من شهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا عبده ورسوله, حرم الله عليه النار 

Maksudnya: “Sesiapa yang mengucap: Bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya nescaya Allah haramkan api neraka daripada menyentuhnya”.

Anehnya dalam kalimah syahadah yang dituturkan oleh pengikut dan pengamal ajaran Syiah sebagaimana yang ditunjukkan dalam video berkenaan, mereka mencela para sahabat RA, yang telah dijanjikan syurga oleh Allah.

Berdosa Besar Mencela Para Sahabat RA

Ahlul Sunnah Wal Jammah amat berpegang teguh kepada ajaran Rasululullah SAW melalui sunah baginda dan begitu juga dengan panduan dan pengajaran daripada firman Allah dalam Al-Quran Nur Karim.

Dengan itu apabila Rasulullah SAW megasihi para sahabat RA, maka ia juga menjadi pegangan Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang turut mengasihi para sahabat RA.

Dengan itulah umat Islam membenci orang yang membenci dan menjelek-jelekkan para sahabat yang dicintai Rasulullah SAW.

Umat Islam hendaklah sentiasa melihat dan mempersepsikan para sahabat Rasulullah SAW dalam fahaman dan konteks yang baik dan dimuliakan.

Mencintai para sahabat Rasululullah SAW adalah sebahagian daripada kepercayaan umat Islam, malah sebahagian daripada keimanan umat Islam terhadap agamanya. Umat Islam mencintai apa yang Rasulullah SAW cintai dan membenci apa yang Rasulullah SAW benci.

Sebaliknya sesiapa yang membenci para sahabat Rasulullah SAW maka termasuklah mereka ke dalam golongan yang kufur, munafik dan melampaui batas.

Imam Malik Rahimahumullah mengatakan, 

“Siapa saja yang mencela Abu Bakar, maka ia pantas dihukum cambuk. Siapa saja yang mencela Aisyah, maka ia pantas untuk dibunuh.” 

Ada yang menanyakan pada Imam Malik, “Mengapakah sedemikian?” Beliau menjawab, “Barangsiapa mencela mereka, maka ia telah mencela Al Qur’an karena Allah Ta’ala berfirman (agar tidak lagi menyebarkan berita bohong mengenai Aisyah).”  

Firman Allah dalam Surah An-Nur, ayat 17.

يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Marfumnya:

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Benarlah firman Allah itu.

Malahan isteri baginda SAW, Saiyidatina Aisyah adalah sumber hadis Rasulullah SAW yang amat sahih kerana sebagai seorang isteri, Sayidatina Aisyah sentiasa mendampingan Rasulullah SAW.

Para Sahabat Rasulullah Adalah Golongan Generasi Terbaik Dalam Kelahiran Islam

Kedudukan dan taraf Nabi, adalah taraf tertinggi yang diangkat oleh Allah, maka dengan itu para sahabat yang berjuang bersama Rasulullah SAW untuk menegakkan kelahiran Islam adalah sebaik-baik generasi Islam sebagaimana diperakui oleh Rasulullah SAW serta firman Allah dalam Al-Quran Nur Karim.

Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 100:

Marfumnya:

Dan orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan “Ansar”, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.

Tiada lagi kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan kedudukan suatu kaum yang telah diredai Allah selain para sahabat yang sentiasa mendampingan Baginda SAW bagi membela agama Islam.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, 

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para Sahabat RA), kemudian generasi sesudahnya, dan sesudahnya lagi” (HR. Bukhari dan Muslim).

Manakala dalam Surah Al-Fath ayat 18, Allah berfirman:

Marfumnya:

Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.

Terdapat banyak kelebihan dan keutaman pada diri para Sahabat RA. Mereka adalah kumpulan umat Islam terawal masuk berjuang dan mempertahankan Islam dan berjihad untuk agama suci Allah serta Rasulullah SAW. Mereka jugalah umat yang mendampingi Rasulullah SAW dalam sejarah berhijrah dan berperang, serta melindungi beliau dengan cagaran nyawa mereka sendiri.

Mereka berjihad menghadapi musuh ketika cuaca sangat terik menyengat, padahal mereka sedang berpuasa. Mereka jugalah yang menyebarkan agama Islam ini ke pelbagai wilayah dan negeri. Oleh karena itu, umat Islam ini telah sepakat bahawasanya para Sahabat RA lebih mulia daripada umat kemudiannya, dalam segi ilmu, amal perbuatan, kebenaran, dan persahabatan dengan Rasulullah SAW.

Kedudukan para Sahabat RA amatlah tinggi di sisi Rasulullah SAW, kerana mereka sanggup mengorbankan harta yang mereka kerana agama suci Islam, demi mencari keredaan Allah dalam situasi yang kadangkala amat menekan dan menyeksakan’.

Rasulullah SAW bersabda, 

Janganlah kalian mencela sahabatku. Karena demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, kalau salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, maka nilainya tidak akan mencapai satu segenggam tangan salah seorang mereka, dan tidak juga separuhnya” (HR. Bukhari).

Syiah Adalah Musuh Umat Islam

Namun janggalnya, telah muncul suatu kelompok (agama) yang menamakan diri mereka Syiah dan mengamalkan ajaran yang sesat bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW serta apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran Nur Karim.

Golongan Syiah ini mengaku sebagai Muslim, sebaliknya mereka sangat membenci para sahabat RA. Mereka mengkritik, mengecam, dan akhirnya mereka berani mencela beberapa tokoh dari Sahabat RA, serta merendahkan martabat mereka yang dimuliakan Rsulullah SAW.

Sebagaimana dalam syahadah kaum sesat Syiah yang mencela, menghina dan mengkafirkan para Sahabat RA, mereka juga mencela para Sahabat RA dalam percakapan harian mereka.

Apabila mereka menyebutkan nama para Sahabat RA, mereka tidak akan menyebut Radiallahu Anhu (semoga Allah meridhainya) untuk mendoakan mereka, sebaliknya dengan sifat jahat mereka menyebut “la’natullah ‘alaihi” (semoga Allah melaknatnya) , nauzubillah.

Malahan lebih jahat lagi, mereka juga mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah SAW kecuali beberapa orang saja, seperti Salman Al Farisi, Miqdad Al Aswad, dan Ammar bin Yasir RA.

Untuk mendukung pemikiran dan pegangan sesat ini, mereka juga berani mereka-reka hadis palsu untuk memburukkan para Sahabat RA yang tertentu.

Padahal, ketika mereka mencela para Sahabat RA, secara tidak langsung mereka juga telah mencela Rasulullah SAW kerana jika para Sahabat RA itu kafir dan fasik, secara tidak langsung ia juga bermaksud bahawa Rasulullah SAW telah bersama menerima dan berjuang bersama para Sahabat RA sedemikian.

Oleh karena itu umat Islam dengan ajaran yang benar meyakini bahwa celaan kepada para sahabat RA adalah pendustaan yang besar dan secara tidak langsung ia adalah permusuhan kepada Allah, Rasul-Nya, dan syariat-Nya.

*Tamat*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s